Gebruikte termen

We kunnen ons voorstellen dat u door het gebruik van allerlei afkortingen en termen soms door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom hieronder een korte opsomming:

Samen werken aan nieuwe Energie